Traject “Samenwerken binnen het inkomenbedrijf”

Het Inkomenbedrijf is recentelijk gestart met een business transformatie. Deze transformatie valt uiteen in vier bouwstenen. Een van deze bouwstenen is ‘mensen & organisatie’. Hierbinnen is het traject Samenwerken opgestart. Kern van het traject is het realiseren van een gedragsverandering binnen Inkomen (thema; ondernemend en deskundig personeel).

In mijn vorige baan als manager van het Callcenter had ik reeds positieve ervaring opgedaan met EQCOACHING en Pieter Heddema (traject constructief aanspreken). Reden temeer Pieter te vragen voor deze uitdagende klus.

Allereerst is er door het MT een plan van aanpak opgesteld, samen met EQCOACHING voor de periode van een jaar (zie: schema). Kernwaarden van het traject zijn; persoonlijke verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. Zowel het MT, de teammanagers als de medewerkers hebben diverse sessies in het kader van Samenwerken doorlopen, onder begeleiding van Pieter Heddema en een interne coach van ING. Daarna is dit binnen de teams verder uitgewerkt en opgepakt door de teammanager, samen met hun team.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en zijn de eerste stappen gezet. De sfeer is een stuk positiever en meer open geworden en de meeste medewerkers ervaren de leidinggevenden als toegankelijker. Over het algemeen is er meer vertrouwen in elkaar. Een mooie stap dus! Momenteel zitten we midden in de cyclus ‘constructief aanspreken’. Het goede hiervan is dat de teammanagers een train-de-trainer-sessie krijgen, zodat zij dit zelf binnen het team kunnen oppakken.

Wat mij het meest aangesproken heeft is dat dit hele traject in alle lagen binnen Inkomen is doorgevoerd, van medewerker tot directeur. Een ieder heeft aan alle sessies meegedaan, wat ook door iedereen als positief ervaren is. Ander belangrijk positief punt, is de feedback en evaluaties die door EQCOACHING na elke sessie worden opgeleverd en mondeling besproken. Op basis hiervan wordt in andere sessie eventueel bijgestuurd.

Nu wordt er door de teammanagers wederom een plan van aanpak opgesteld, om Samenwerken binnen Inkomen verder te continueren en de beste afdeling van dit jaar te worden!

De resultaten van dit traject, gemeten 3 maanden na de laatste bijeenkomsten zijn zeer goed!