Achtergrond & Ambitie

Voor 2017 staat het uitbouwen van (online) Excellente Communicatie centraal. Het doel van het partnership is nog meer waarde te leveren aan de opdrachtgevers en deelnemers aan de Masterclasses Excellente Communicatie door de hedendaagse online mogelijkheden verder te benutten. Denk aan een verdere voorbereiding op de dagen waarbij de theorie verder beperkt kan worden en interactie en oefentijd nog beter benut kan worden. En denk ook aan de mogelijkheden om na de Masterclass je verder te kunnen bekwamen door verdieping en interactie na afronding. Naast de mooie elementen die individuele en teamtrajecten met zich mee brengen is dit een prachtige en waardevolle route.

2016 is het jaar waarin Excellente Communicatie geïntegreerd is een Leiderschapsprogramma en Continu Verbeteren als methodiek de nieuwste inzichten in effectief coachen bieden én meteen geïmplementeerd worden bij een opdrachtgever. Met een nieuwe opdrachtgever heeft het Management Team een fantastische Tweedaagse met Exclusive Tastings gehad. En dat smaakt naar meer dus hun Sleutelfunctionarissen krijgen dezelfde inhoud in het najaar. De ontwikkelingen met het partnership met Arthur van Toombergen in het kader van Excellente Communicatie kennen een duidelijke creatieve doelgerichtheid. Eind van 2016 komt Mastering Communication uit, de Engelstalige versie van het handboek Excellente Communicatie.

In 2015 heeft het internationale Management Team FIB (Functional IT) van energiereus een volledig Highper4ming team traject doorlopen. De start was in december 2014 waarin de 7 Sleutelprojecten zijn gedefinieerd, begin 2015 hebben we d.m.v. Profile Dynamics en rondes feedback-feedword de eerste stappen doorlopen. Daarna hebben we de kernwaarden en effectieve gedragingen bepaald en wederom elkaar hier op scherp gezet. De duo’s verantwoordelijk voor de Sleutelprojecten bleven rapporteren en verbeteren. Het gehele plan diende als basis voor de volgende cyclus van Highper4mingteam en de voorbereidingen met de Business, ruim op tijd, voor de budgetcyclus. Bijvangst was de effectieve herpositionering van de interne organisatie, een Mentoringprogram waarin internen een opleiding tot mentor hebben verkregen en een traject van vertaling van de sleutelsuccessen voor de Direct Reports in Duitsland en Nederland.

De Masterclasses Excellente Communicatie vinden nu ook aftrek buiten Nyenrode om en het succes van de ‘5 stappen van een professionele dialoog’ hebben geleid tot een instructie filmpje bij een beveiligingsbedrijf van 700 fte. Het zelfde beveiligingsbedrijf stond klaar voor een tendertraject dat in juni tot een overname is gekomen waarbij het nieuwe bedrijf in één klap verdubbelde in omvang. Een actieve rol als Transitiebewaker heeft zijn vruchten afgeworpen hoewel de dynamiek van de omgeving tot enorme uitdagingen bleef leiden.

2014

Het jaar 2014: de eerste stappen buiten Nyenrode met de Masterclass Excellente Communicatie zijn van 2014. De afdeling Business Change van een financiele instelling wordt met 16 deelnemers door de drie dagdelen geleid. Unaniem positieve reacties! En het vroeg om meer zodat we op andere momenten de onderdelen Persoonlijk Fundament en de ‘5 stappen’ nogmaals hebben getraind.Begeleiding van een directeur van een klein bedrijf gespecialiseerd in on-line recruitment was ook weer eens wat anders qua dynamiek en vraagstukken. Het is ook het jaar waarbij het beveiligingsbedrijf een groots traject wordt opgestart waarbij coördinatie en een deel van inhoudelijkheid verzorgd zijn door EQCOACHING. Het leidt tot een volledig vernieuwde en moderne intranetsite, een cultuurtraject rondom ‘vertrouwen’ en een hernieuwde corporate missie en kernwaarden.

2013

In 2013 ligt de focus op ‘kapitaliseren wat er al is’. Eigenlijk biedt EQCOACHING al een breed pakket aan diensten. Op het gebied van Persoonlijk Leiderschap, prettig & effectief samenwerken en Excellente Communicatie kunnen opdrachtgevers en klanten alles afnemen waar behoefte aan is. Dus uitbouwen wat al heel goed is, is het motto voor 2013!

2012

2012 was een roerig jaar. Naast de activiteiten voor EQCOACHING heeft Casa Barbabella  het licht gezien. Met wat bloed, heel veel zweet en een enkele traan is in juli 2012 het heerlijke huis in Piemonte opgeleverd. Na 2 jaar van noeste arbeid, veel creatieve momenten en doorbijten… Wat heeft 2012 nog meer gebracht: aandacht voor 7 level leadership, een prachtige Masterclas Excellente Communicatie op Nyenrode, afscheid van Dreamjob en Ondernemers-voor-Ondernemers, interventie-cultuuurtraject in de Zorg, diverse Profile-Dynamics sessies in Nederland en in internationale settings, een vruchtbaar coaching & consultancy traject van de directie van een groot beveiligingsbedrijf, begeleiding van een CEO van een transportbedrijf, Mediation nieuwe stijl voor directieleden en een uitdagende en leuke begeleidingsklus van manager en MT bij NUON/Vattenfall Trade. Bij directie van het beveligingsbedrijf gaan we een stap verder naar tactisch-strategisch functioneren en bij NUON/Vattenfall bouwen voort met de medewerkers op een succesvol fundament. Zijn de doelstellingen gehaald? Het ondernemerschap verbreden heeft geleid tot een mooi stulpje in Italië dat wordt verhuurd EN de eerste intervisiegroep meegaat op werkreis in oktober,  focus op coaching en coaching & consultancy werpt zijn vruchten af en 20% van de omzet bestaat uit eerdere (waarschijnlijk tevreden…) klanten en opdrachtgevers met aanvullende opdrachten. Omzet en winst waren prima op orde!

2011

Misschien is 2011 wel het succesvolste jaar van de afgelopen 7 jaar geweest… De progressie bij de afdeling binnen Vattenfall Energy Trade is opgepikt door een collegadirecteur en een vergelijkbaar integratietraject is gestart en afgerond. Hierbij staat effectieve samenwerking binnen de Nederlands afdeling en samenwerking/integratie van de Duitse afdeling centraal. Ook hierbij zin de directeur, het MT en de Teamleiders in workshops bijeen gekomen om de amibitie in te vullen. Hierbij hebben ze grote stappen gezet met ook nog een weg te gaan. Medio 2012 pakken we hiermee door. NIBC heeft een groot aantal medewerkers en managers met een diversiteit aan thema’s aangedragen in 2012 en ook de programma’s op Nyenrode (Leadership Development Program, SNS Senior Management Program en het Strategic Leadership Program) kende veel deelnemers waardoor de coaching in de vorm van intervisie veelvuldig heeft plaatsgevonden. De volgende stap in ondernemerschap is gezet door de publicatie van ‘Excellente communicatie’. In de  Masterclass ‘Excellente communicatie’ van de Executive Master of Finance & Control is het handboek de basis. De 50 deelnemers krijgen gedurende een jaar in 5 korte workshops een mooie combinatie van theorie en praktische toepassing. De positieve reacties en het succes van de Impact-matrix hebben bij het Strategic Leadership Program geleid tot het verzoek van een lunchsessie Excellente communicatie tijdens de afronding in 2012. Op Nyenrode is de basis gelegd.

Samen met Arthur van Toombergen is het fundament onder ‘7 level leadership’ gelegd; HET persoonlijk leiderschapsprogramma van de 21e eeuw! Het leent zich voor individuen en teams die gefundeerde integrale stappen vooruit willen zetten. Kortom ambities omzetten in passende daden. De basis is gelegd!

Qua intensiteit, afwisseling en plezier is 2011 wel het succesvolste jaar tot nu toe! Ook financieel is dit gebleken met een omzetgroei, tegen de economische verhoudingen in, van 30%.

2010

Het boekje ‘Succes? Erkenning of voldoening!’ is in 2010 verder gepromoot en wordt regelmatig gebruikt in coaching door diverse coaches. Promotie van een eigen boek vergt wel veel tijd en aandacht en in dat jaar is de aandacht uitgegaan aan begeleiding van een internationaal integratie traject op de afdeling Trade bij Nuon-Vattenfall. Doelstelling: de drie afdelingen op drie locaties in Europa met een veelheid van culturen en diversiteit in persoonlijk profielen, effectiever, efficiënter en prettiger te laten samenwerken. Het traject met een doorlooptijd van precies een jaar richtte zich op de manager, het MT en de 30 medewerkers. Het traject kende de ingrediënten van missie tot realisatie, van individueel tot teamsucces en van een gesprek op kantoor tot een solextocht op de Veluwe. Missie geslaagd! Eind 2010 is het handboek ‘Excellente communicatie’ gereedgekomen en bij individuele coachingstrajecten ingezet. Bij NIBC en Nyenrode Business Universiteit liepen de trajecten op normaal tempo door, kortom een zeer druk en mooi jaar.

2009

De vooruitblik voor 2009 leidt tot het vasthouden van de juiste elementen van vorig jaar en ruime aandacht voor de introductie van het boek. Hiertoe hebben Maarten en Pieter gewerkt aan een website boekjesucces.nl waar het boek besteld kan worden, leuke aanvullende tests te gebruiken zijn en er is een concreet aanbod van producten rond het thema van ‘Succes! Erkenning of voldoening?’. Tevens hebben zij vanuit complementaire ervaring en visie een volgend conceptboek in gedachten. Werk voor de zomer! Het jaar 2009 is qua ontwikkeling en resultaten van EQCOACHING een bijzonder jaar geweest. Op het gebied van ontwikkeling is Pieter gecertificeerd voor de waardentest Profile Dynamics en heeft hij naast de reguliere NOBCO-intervisiebijeenkomsten een workshop ‘energiemanagement’ gevolgd. Daarbij is hij sinds juni dit jaar officieel ‘auteur’ van ‘Succes! Erkenning of voldoening?’. Waarbij de doelstelling van publicatie is verschoven van eind 2008 naar de alumnidag van het 12,5 jarig bestaan van Nyenrode Business Universiteit in juni van 2009. Een mooi resultaat waarbij de kritieken louter positief zijn! In dat jaar hebben ruim 300 boekjes hun weg gevonden naar geïnteresseerden, soms via onze website boekjesucces.nl, verkregen tijdens een coachingstraject of bij deelname aan een programma op Nyenrode of gekocht op BOL.com. Erg leuk om dit succes samen met Maarten te hebben beleefd en voltooid. Het was ook het jaar van ‘nieuwe werkzaamheden’. Via Dreamjob en m.n. Ondernemers-voor-Ondernemers zijn een tiental klanten goed op weg geholpen vanuit loondienst naar een baan of zelfstandig ondernemerschap. Bij die laatste categorie komen de kwaliteiten en passie van Pieter uitstekend tot hun recht: de combinatie tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant. Dit geldt evenzo voor de trajecten bij Fluxion, de vakgroep Toxicoplogie aan de Universiteit van Leiden en het Senior Management Programma van SNS-Reaal aan Nyenrode. Gezamenlijk de weg naar succesvolle resultaten bewandelen was een feest!

Qua omzetdoelstelling was het crisisjaar vooraf naar beneden bijgesteld, het resultaat heeft er daarentegen mogen zijn! Ten op zichtte van 2008 groeide het zelfs met 5% en daalde het kostenpercentage eveneens met 5%. Top dus. Inmiddels heeft Pieter ervoor gezorgd dat op zowel ontwikkel- als outplacementvlak een succesvolle ‘communicerende vaten’ aanbod van diensten en dito verdienmodel staat. Nieuwe opdrachtgever is NUON geworden, naast eerder genoemde bedrijven Dreamjob en OvO. Alle bestaande opdrachtgevers hebben ontwikkeltrajecten afgenomen, soms een enkele, waarbij begrijpelijk ‘beperkte HR-budgetten’ als hoofdreden is genoemd.

2008

2008 is een heel goed jaar gebleken. De aandacht gericht op individuele, team coaching en intervisie heeft z’n vruchten afgeworpen. Alle bestaande opdrachtgevers hebben gebruik gemaakt van de diverse producten. Ook een groeiend aantal particulieren heeft coaching gebruikt voor het creëren van nieuwe kansen in hun loopbaan. Tevens heeft de aandacht voor het uitbreiden van het opdrachtgeverbestand geleid tot een samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers, waarbij een aanvullend coachingsproduct wordt aangeboden: begeleiding uit loondienst naar een bestaan als zelfstandig ondernemer. Tevens heeft Dreamjob interesse om Pieter in te zetten als coach in de regio Den Haag/Rotterdam/Amsterdam bij specifieke opdrachten. Ook coaching via De Baak is opgestart. Zeker het vermelden waard is de succesvolle ervaring die is opgedaan met Mieke Mus (Preventure) in het kader van het versterken van de weerbaarheid bij stress of burn-out in combinatie met coaching. Het schrijven van artikelen op HRlog is gestopt, mede om aandacht te besteden aan het schrijven van het boek ‘Succes! Erkenning of voldoening?’ samen met Maarten Wilts. Het boek is eind 2008 gereed gekomen en zal in het voorjaar van 2009 te verkrijgen zijn. Kortom een jaar waarin nog meer vanuit passie en de juiste keuzes is gewerkt dat heeft geleid tot een financieel top jaar.Via het projectmanagement van het verandertraject “Grip op de toekomst”(bij OHRA) via  Values Incorporated hebben 300 medewerkers en managers begeleiding gekregen ter voorbereiding op een onzekere periode. De workshops en begeleiding zijn erg gewaardeerd door deelnemers en opdrachtgever. Tijdens deze klus en daarna is wel het bewustzijn ontstaan dat de werkzaamheden en werkwijzen van Values Incorporated niet goed genoeg meer aansluiten bij de ambities van EQCAOCHING. De samenwerking is dan ook per 1 augustus 2007 beëindigd.
Ook de activiteiten aangaande intervisie zijn weer gegroeid. Zo is met het MT Sales van Nationale-Nederlanden succesvol geexperimenteerd met speed-intervisie. En is het aantal intervisiegroepen en bijeenkomsten verder uitgebreid. Helaas niet het beoogde aantal van 10 groepen, hierbij is in de praktijk gebleken dat de werving via anderen lastiger is dan vooraf gedacht. Pieter is inmiddels vaste intervisor bij Nyenrode Business Universiteit.
De activiteiten op het vlak van Management Team en Teambegeleiding zijn gehandhaafd op het niveau van 2006.

2007

Pieter Heddema heeft zich medio 2007 aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches). Hiermee wordt automatisch de ethische gedragscode en de klachtenprocedure van NOBCO gehanteerd.
Voor de eigen ontwikkeling heeft Pieter Heddema de NLP-Practitioneropleiding bij Mind-academy afgerond en is actief met een eigen intervisie groep van coaches. Beide blijken erg waardevol te zijn voor zowel de eigen als voor inzet bij klanten.
Vanaf de zomer is Pieter Heddema ook blogger op HRlog waarbij maandelijks een aan coaching gerelateerd artikel verschijnt. Erg leuk!
De beoogde groei van het aantal opdrachtgevers is niet gerealiseerd door het afscheid nemen van VI. Het heeft de omzetgroei niet in de weg gestaan! Het opbouwen van verdere samenwerkingsverbanden heeft verder geen aandacht gekregen. Tot nu toe blijkt dat in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn om een werkzame langdurige samenwerking te realiseren. Op ad hoc basis elkaar vinden gaat steeds gemakkelijker, dus ook fijn.2007 heeft weer een grote diversiteit van opdrachten opgeleverd. Dit jaar kende een groei van coachingsklanten van 30%. Dat betekende wel veel voor de (administratieve) organisatie rondom deze trajecten. Daarmee kwam ook de behoefte aan het gebruik van een eigen ruimte steeds vaker naar voren. En dat is goed gelukt! Sinds september 2007 heeft EQCOACHING een eigen bezoekadres in Katwijk aan Zee, om de hoek bij het strand. Het is een bescheiden, rustgevende & inspirerende, gezellige, zakelijke plek geworden. Het strand is letterlijk ‘om de hoek’ en biedt de mogelijk om heerlijk uit te waaien en inspiratie op te doen. De locatie is uitstekende geschikt voor individuele coaching en intervisie.
Qua individuele coaching is de combinatie Pieter & Paul (van Bikaver) weer een aantal keren zeer krachtig geweest in het verdere helpen van klanten met hun thema. Dit smaakt wederom naar meer in 2008!
De intervisie-activiteiten zjin uitgebreid met een extra groep vanuit 30days met het verzoek om begin 2007 met tien groepen van diverse pluimage deze succesvolle weg verder in te slaan. Tevens is een start gemaakt met in-company intervisie. Tevens zal Pieter starten als intervisie-coach van het Young Management Program van Nyenrode Business Universiteit.
De coachingsactiviteiten zijn binnen de bestaande opdrachtgevers verder uitgebreid en enkele nieuwe organisaties hebben een beroep gedaan op onze expertise. Het blijkt dat vervolgopdrachten niet direct maar vaak iets later in de tijd volgen. Helaas is er nog geen opdrachtgever gevallen voor het aantrekkelijke Talent Development Program. Dat heeft niet te maken met de propositie, wel met de omvang van EQCOACHING. Potentiële opdrachtgevers zoeken hierbij al snel naar grote trainingsbureaus’s van ‘naam en faam’. De ambitie blijft om vanuit EQCOACHING in netwerk verband alleen met uitstekende professionals welke voldoen aan ons profiel samen te werken. Dus staat het EQDP klaar om uit te rollen met een opdrachtgever die in ons model gelooft.

2006

In 2006 ligt de nadruk op het uitbreiden van intervisie, verdiepen van strategische samenwerking en het uitbreiden van de klantenportfolio. In het kader van de ontwikkeling van “Good to GREAT” kunt u zien hoe de drie cirkels van het Egelprincipe er voor EQCOACHING uitzien.2006 heeft de verwachtingen van 2005 zwaar overtroffen op het gebied van teamcoaching en trajecten.  Naast kortere trajecten voor kleinere organisaties is in dat jaar bij het Inkomenbedrijf van een grote verzekeraar zeer succesvol een traject Samenwerken afgerond. Waarom succesvol? Lees het testimonial van de opdrachtgever.
Verder is in samenwerking met Johan Boudewijns en Lidwine Holtzer een tweetal managers trajecten gestart bij een bekende hypotheek bank/verzekeraar. Deze activiteiten lopen in 2007 door.

2005

Medio 2005 is in samenwerking met coaches en trainers een eerste invulling van het Management Development Program (“EQDP: EQ Development Program”) gemaakt. Een stapsgewijze marktbenadering heeft tot een aantal inspirerende gesprekken geleid met genoeg aanknopingspunten om in 2006 een goede start te maken.In het najaar zijn, in samenwerking met het toonaangevende werving- en selectiebureau 30days, twee Intervisiegroepen gestart. De doelgroep bestaat uit talentvolle 30-ers die uitgedaagd willen worden door gelijken uit andere branches, organisaties en functies. En die zelf ook willen uitdagen en inspireren…

De coachingsactiviteiten zijn het afgelopen jaar uitgebreid naar enkele bedrijven buiten de financiële sector, mede in samenwerking met en onder de vlag van No-Nonsense. Tevens heeft een kennismaking met Bikavèr (training en coaching) geleid tot verrassende en diepgaande resultaten op het gebied van personal coaching.

In 2005 zijn de activiteiten uitgebreid met het geven van trainingen bij Values Incorporated. Dit in het kader van cultuurtrajecten bij middelgrote bedrijven. Vanuit het bestaande netwerk hebben verschillende financiële instellingen een beroep gedaan op Pieter zijn expertise aangaande begeleiding van veranderingstrajecten. Hierbij ligt de nadruk op het begeleiden van feedbacksessies (“Constructief aanspreken”), het faciliteren van verandertrajecten (“Constructief Samenwerken”) en begeleiden van Management Teamsessies (“SamenWerken”). Inmiddels hebben het Callcenter van de Regio Bank en Combinance van Nationale-Nederlanden hun verandertrajecten van “Constructief Samenwerken” succesvol geïmplementeerd. Hierbij is een zelfstandige trainer met specifieke ervaring in het begeleiden van teamsessies en cultuurtrajecten aangetrokken.

2004

EQCOACHING is in 2004 opgericht. Als zelfstandige coach is Pieter Heddema begonnen met personal coaching vanuit deze onderneming.