Loopbaankeuze

Vanzelf kom je op een kruispunt in je loopbaan. Hoe verder; in deze functie? Bij dit bedrijf? In deze sector? Op deze lokatie? Vragen genoeg, en nu nog de antwoorden. Deze laatste ga je overigens zelf geven volgens een beproefde methodiek van EQCOACHING.

In een korte periode zul je een duidelijk beeld krijgen van welke functie en werkomgeving goed bij jou passen. Zowel voor de korte als de langere termijn. Je kiest hierbij zelf de periode die jezelf als meest wenselijk ervaart: enkele weken tot enkele maanden. Enkele ervaringen en resultaten:

“Je onafhankelijke opstelling en zeer scherpe analyses en vraagstelling hebben mij die scherpte gebracht die ik nodig had om weer mijn volgende ontwikkelfase in te gaan. Zeker heeft e.e.a. bijgedragen aan een toegenomen zelfvertrouwen, zodanig dat ik daarna ook daadwerkelijk een mooie carrièrestap heb gemaakt.”

“Ter voorbereiding op mijn nieuwe functie heb je mij aan de hand van de schillen van Authentiek Leiderschap kunnen uitleggen dat het niet altijd gaat om de punten waar je denkt dat het om gaat. Vaak zijn er diepere onderliggende motieven, waarbij het goed is die te herkennen en er mee om te gaan. Ik maak er nu dagelijks gebruik van!!”

“Veel aandacht besteedt Pieter aan de authenticiteitschil. Ik merk dat ik het erg moeilijk vind om mijn missie, mijn zingeving, te beschrijven. (Ik ben nogal vertwijfeld over wat ik nu werkelijk dag in dag uit wil doen. Ik kan er niet goed achterkomen of ‘managen’ mij nu wel of geen voldoening geeft, vooral omdat de ervaring van het afgelopen jaar volstrekt geen voldoening heeft gegeven.) Als Pieter mij vraagt waar ik werkelijk gepassioneerd door raak, is het beschrijven van mijn missie ineens niet zo lastig meer. Dat heeft weinig met ‘managen’ te maken, maar veel meer met ‘creëren’.

“Ik kan stellen dat de bijeenkomsten voor mij van grote waarde zijn geweest in het vinden van een antwoord op de vraag die bij mij zo sterk leefde. Ik heb een helder inzicht gekregen in mijn persoonlijk fundament. Kortom wie ik ben en waar ik voor sta, welke mijn belangrijkste waarden en overtuigingen zijn en hoe ik mij manifesteer in situaties waarin aan die waarden wordt voorbijgegaan. Ook beschik ik nu over instrumenten die kunnen voorkomen dat deze situaties ontstaan dan wel blijven bestaan.
Ik weet waarin het verschil zit tussen ego en authentiek gedrag. En Pieter heeft me laten voelen hoe dit verschil zich openbaart.
Cruciaal daarbij was Pieter’s vermogen goed te luisteren, zich in te leven zonder oordeel uit te spreken en dóór te vragen op die momenten waar het nodig was. De no-nonsense aanpak bleef daarbij overeind; het werd geen enkel moment ‘zweverig’ of belerend.”

In de regel ziet een traject er als volgt uit:

0. Telefonische intake: wat zijn je verwachtingen, doelstellingen, gewenste doorlooptijd en budget. Hebben we een ‘klik’ dan kunnen we al besluiten om ten behoeve van efficient gebruik van de tijd vooraf een vragenlijst in te vullen. We nemend de waardentest Profile Dynamics of een recent beschikbaar persoonlijkheidsrapport/assesment (in de categorie van Management Drives, Spiral Dynamics, Insights, Myer-Briggs e.d.).

1. Intake: kennismaking en afstemming van het definitieve traject. Behandeling (of bepalen van keuze voor) persoonlijkheidsrapportage met een vertaling naar gedragingen, omgevingen en vaardigheden waar jezelf last/baat bij hebt en/of je omgeving last/baat bij heeft. Ontwikkelmogelijkheden komen nadrukkelijk aan bod.

2. Doorlopen van de 7-schillen van Authentiek Leiderschap vanuit het verleden naar het heden om in kaart te brengen waar je voorkeuren liggen en waar je aversie. Doel: om in consistentie te komen tot een doeltreffende aanzet van jouw persoonlijke missie.

3. Doorlopen van de 7-schillen van Authentiek Leiderschap vanuit het heden naar de toekomst om te komen tot “Wat wil en kan ik hoe bereiken!’. Kortom je missie is nu je startpunt waar bij jouw wensen op de verschillende schillen leiden tot het inzetten van jouw vaardigheden in de door jou wenselijke (werk)omgeving.

4. Afronding, evaluatie en borging voor de toekomst.

5. Terugkomsessie na een nader te bepalen periode.

Hier volgen enkele ervaringen met het loopbaankeuze traject van EQCOACHING:

Om dicht bij jezelf te komen en vanuit jezelf de keuzes in je loopbaan vorm te geven maken we gebruik van het 7-schillenmodel van Bas Blekkingh (prachtig boek: Authentiek Leiderschap) en een persoonlijkheidsrapportage van Profile Dynamics.