Individueel

De individuele begeleiding betreft trajecten van meerdere sessies gedurende een afgesproken periode. De bijeenkomsten varieren van 1,5 uur tot een dagdeel, net wat de klant en de coach als prettig en effectief ervaren.

Van belang achten wij dat coaching binnen een organisatie een duidelijke link houdt met de organisatiecontext. Met name bij competentiecoaching is het gebruikelijk dat de leidinggevende is aangehaakt in het traject. Hiermee wordt ook de progressie van de klant geborgd door de opdrachtgever.

Bij de andere diensten vindt de afstemming veelal tussen klant en opdrachtgever plaats en speelt de coach hierin een minder actieve rol.