NOBCO/EMCC

Pieter Heddema is sinds 2008 aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO maakt deel uit van de internationale organisatie EMCC) als RegisterCoach (Regitratienummer: N1912). Dit betekent dat hij na een uitvoerige selectieprocedure heeft aangetoond te voldoen aan de eisen die deze beroepsorgansiatie stelt aan professioneel coachen. Deze kwalificering wordt met enige regelmaat getoetst.

Ten behoeve van klanten en opdrachtgevers respecteert en hanteert EQCOACHING de ethische gedragscode en de klachtenprocedure van NOBCO.