Stresscoaching

Het komt steeds vaker voor dat uitdagingen op het werk van ‘leuk uitdagend’ in ‘erg vermoeiend’ overgaan. Hierdoor kun je in een negatieve spiraal raken, zowel mentaal als fysiek. Dat is vaak een geleidelijk proces met korte oplevingen, maar wel steeds uitputtender. Met soms een combinatie met stress door privé omstandigheden is dan de maat vol. Herkenning en erkenning van ‘burn-out’ gebeurt veelal (te) laat. Niet alleen door de persoon in kwestie, maar zeker ook door zijn/haar omgeving. Gelukkig ontstaat er binnen organisaties steeds meer het besef dat ‘voorkomen is beter dan genezen’ in stress of burn-out situaties.

Externe hulp voorkomt vaak het verder afglijden en verkort de hersteltijd aanzienlijk. In veel gevallen blijft men ‘gewoon’ aan de slag, maar met de juiste aandacht om terug te kunnen komen op gewenste sterkte en vervolgens door te kunnen pakken.

EQCOACHING maakt gebruik van een beproefd concept om adequaat om te kunnen gaan met (dreigende) burn-out situaties. In 2008 hebben we ook succesvolle ervaring opgedaan met het aanbieden van een aanvullende dienst op het gebied van fysieke begeleiding door een collega. Indien gewenst kan zij met haar adequate aanpak, een praktische vertaalslag vanuit de fysiotherapie, werken aan het versterken van de fysieke weerbaarheid van de klant.