Competentiecoaching

Persoonlijke ontwikkeling gaat niet zonder slag of stoot. In je loopbaan kom je vanzelf in een situatie waarin je aan de grens van je eigen kunnen komt.
De nieuwe situatie doet jou en je omgeving beseffen dat er meer nodig is dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Overigens veranderingen genoeg: zwaardere functie, wijzigende verantwoordelijkheden, nieuwe directeur, extra projectverantwoordelijkheid of een heel nieuw team.

EQCOACHING hecht sterk aan een ontwikkeltraject waarbij personal coach, klant (manager/medewerker) als opdrachtgever (manager/directeur) gezamenlijk actief aan de slag gaan.

De doelstellingen kunnen velerlei zijn, enkele voorbeelden:

  • versterken van sociale vaardigheden
  • vergroten van effectieve communicatie
  • vergroten van directe en indirecte impact
  • aanleren van situationeel leidinggeven
  • vergroten aanpassingsvermogen

Een externe partij zorgt vaak voor een onverwachte kijk op de situatie en de ontwikkelmogelijkheden. Ook nog onafhankelijk en confronterend. Enkele ervaringen en resultaten:

“Een ander belangrijk punt dat tijdens de sessies naar voren kwam is om inhoud en relatie altijd te scheiden. Ik liep vaak tegen het feit aan dat als ik iemand op iets wilde wijzen, ik het vervolgens vergoelijkte. Gevolg was dat de boodschap die ik wilde overbrengen, dus niet overkwam. Ook hiermee heb ik in praktische situaties kunnen oefenen. Een recent voorbeeld hiervan is een gesprek met Henk over zijn salarisbrief. Hij was het niet eens met zijn nieuwe salaris. Door gesprekken met anderen had hij een heel ander verwachtingspatroon van schaalpromoties dan hoe de bank daar werkelijk mee omgaat. Nadat ik het proces stap voor stap had toegelicht aan de hand van het staff manual, gaf hij aan dat het proces hem nu duidelijk was geworden. Nadat we dit onderdeel hadden afgesloten, hebben we nog even verder gepraat op relationeel niveau. Het was leuk om te merken dat ik hier stappen in heb kunnen maken.”
“Tijdens de laatste sessie belandden we op een gegeven moment op een punt in het gesprek waarop de spijker op z’n kop werd geslagen (bewoording van Pieter: “einde coachingstraject!”). Bottom-line is het voor mij om de rust te vinden in mijn werk. Ik wil bezig zijn met wat IK leuk vind, dan wordt het (werk) pas echt leuk!”

In de regel ziet een competentie-coachingstraject er als volgt uit:

0. Telefonische intake: wat zijn je verwachtingen, doelstellingen, gewenste doorlooptijd en budget. Hebben we een ‘klik’ dan kunnen we al besluiten om ten behoeve van efficient gebruik van de tijd vooraf een vragenlijst in te vullen. We kiezen uit de Reflector Big 5 of de waardentest Profile Dynamics (in de categorie van Management Drives, Spiral Dynamics e.d.).

1. Intake: kennismaking en afstemming van het definitieve traject. Hierbij bepalen we ook welke relvante rol de opdrachtgever (manager/directeur/HR) speelt in het coachigstraject. Indien gewenst spreken we seperaat af om hun visie op de behoefte aan competentie-ontwikkeling mee te nemen.

Behandeling van de persoonlijkheidsrapportage met een vertaling naar gedragingen, omgevingen en vaardigheden waar jezelf last/baat bij hebt en/of je omgeving last/baat bij heeft. Ontwikkelmogelijkheden komen nadrukkelijk aan bod in het kader van de afgesproken coachingsdoelstelling(en). Alternatieve gedragingen worden uitgewerkt en als huiswerk meegegeven.

De vervolgsessies, varierend van 3 tot 5, staan in het teken van het experimenteren met de alternatieve gedragingen in veilige omgevingen naar steeds uitdagender settings. Uiteraard worden de diverse methodes en methodieken welke de coach van EQCOACHING beheerst naar behoefte in gezet. Tussentijdse feedback op de progressie van de opdrachtgever wordt in een driegesprek meegenomen en vormt onderdeel in de verdere invulling van het traject.

Tijdens de laatste sessie evalueren we het traject en bespreken methodes voor borging van de nieuwe vaardigheden en gedragingen. Indien afgesproken volgt ook een afronding met de opdrachtgever.

Op een nader te bepalen moment volgt een terugkomsessie om de bestendigheid van de progressie te bezien en mogelijk bij te sturen indien nodig.